koučink, poradenství, mentorování vlastní cesty

cíl sezení

Mým cílem vždy je, aby klient po skončení sezení odcházel NEZÁVISLÝ.chytání ryb Aby byl schopen se sám rozhodovat, sám si pomoci, sám dosahovat vytoužených cílů a realizovat řešení.
Může být také skvělou zprávou, že díky sezení klienti vždy ušetří spoustu času, ve kterém se dosud trápili něčím, co je už delší dobu zlobí. Místo toho tento čas můžou věnovat rodině či partnerovi, koníčkům – prostě čemukoliv příjemnějšímu než starostem.

Jak to probíhá:

  • Identifikujeme příčiny problému – lidé mnohdy vědí, kde všude je tlačí bota, ale důvod proč, bývá často neznámý. Nejčastěji jde také o více příčin současně.
  • Vystoupíte ze začarovaného  kruhu –  stále stejné činnosti (nemusí být totožné, stačí typově stejné) vedou ke stále stejným výsledkům. Díky sezení si klienti snáze a ve velmi krátkém čase uvědomují, co a jak je potřeba udělat jinak, aby se dostali ze stávající situace.
  • Řešení máte na dlani – řešení všech svých problémů máme schovaná v sobě. Není na světě nikdo, kdo by věděl lépe než my sami, co potřebujeme. Často jsou ale řešení skrytá a sami se jich nemůžeme dobrat. Spolu s klienty vytahuji tato řešení na světlo.  Můžeme si jej proto krásně prohlédnout ze všech stran a následně použít v reálném životě.
  • Nezaujatý přístup => uvolněná atmosféra – nesoudím, jestli někdo dělá věci špatně, či dobře. A nebo hůře či lépe než někdo jiný. Soustředíme se společně jen na řešení stávající situace. Proto mají klienti pocit důvěry a rychleji se otevírají, což umožňuje velmi kvalitní a efektivní spolupráci.
  • Podporuji sebevědomí klientů – sezení pomáhají rozšířit pohled na věc a zlepšit povědomí o sobě samých. Často si totiž o sobě lidé myslí něco daleko horšího, než jací doopravdy jsou. A především pak podceňují vlastní schopnosti. Ty díky sezení objevují a rozšiřují.