koučink, poradenství, mentorování vlastní cesty

KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI

komunikace 2Pokud máte potíže domluvit se v různých situacích s partnerem/partnerkou, šéfem, rodiči, dětmi, prarodiči – může to být stresující až ubíjející, v lepším případě „pouze otravné“. Asi nepomůže pouhé ujištění, že tyhle potíže má minimálně polovina lidí.

Bohužel nás nikdo ve škole ani doma neučil, jak projevit svůj názor tak, abychom druhého zbytečně nezranili anebo sami neskončili jako oběť. A to jak v osobním rozhovoru, tak na veřejnosti. Ani jak vhodně reagovat na některá ošemetná sdělení toho, s kým vedeme dialog „mezi čtyřma očima“.

V čem Vám mohu pomoci?

  • Když nevíte, jak se přestat hádat s někým, s kým si neustále vjíždíte do vlasů a místo toho se smírně domluvit.
  • Nevíte-li, jak reagovat, když Vás někdo z něčeho nespravedlivě obviní či si na Vás vylévá zlost.
  • Nebo potřebujete pomoci s trémou při projevu před více lidma.
  • Potřebujete-li vylepšit své vyjadřování tak, abyste  sebe sama či svůj produkt/projekt mohli lépe prezentovat.

Spolu zrevidujeme Vaše dosavadní komunikační strategie a vytvoříme nové, které povedou k potřebným výsledkům.
Samozřejmostí je i práce na neverbální komunikaci, která hraje v komunikaci velmi důležitou roli.

Současně Vás naučím i naslouchat takovým způsobem, abystekomunikace1 mohli z vyslechnutého pro sebe vytěžit maximum informací a naučím Vás s nimi dále zacházet. Protože umění naslouchat nespočívá jen v mlčenlivém poslouchání něčího projevu. Umění naslouchat je uměním „slyšet, co ten druhý opravdu říká“. A to, co slyší, pak dále využívat. Pozor – ne zneužívat! Nevyučuji, jak manipulovat s ostatními.