koučink, poradenství, mentorování, konzultace

etika mé práce s klienty

4 nejdůležitější zásady etiky práce s klienty, které vždy dodržuji:

1) Mlčenlivost je samozřejmostí. To, co probíhá na sezeních je jen mezi mnou a klientem. Občas dochází ke konzultacím různých problémů klientů (např. na setkáních koučů, seminářích atd.), v tomto případě hovořím pouze o „klientovi, klientce“, nejmenuji.

2) Své případné chyby nepřecházím bez uvedení věcí na pravou míru. Ani ten nejzkušenější a nejstarší kouč, terapeut či jiný pracovník pomáhajících profesí není neomylný. S množstvím klientů se stáváme více a více zkušenými. Ale tak jako lidé obecně, i klienti a jejich problémy mají svá specifika a „vždy je něco jednou poprvé“. Pokud se nějakých způsobem v práci s klientem zmýlím, uvádím ihned po zjištění této chyby skutečnosti na pravou míru, nové a správné posouzení situace, případně i s omluvou, je-li nutná .

3) Již na prvním sezení si s klientem podrobně vyjasním jeho očekávání a povahu mých služeb. Pokud klient s čímkoliv nesouhlasí nebo potřebuje v průběhu dalších sezení něco dovysvětlit, případně dostat písemně, stačí říct a vše vyřešíme ke klientově spokojenosti.

4) Kontrola ekologie výsledku – v případě, že klient chce ve svém životě udělat určitou změnu, často tuto změnu nechce ani tak on sám, ale spíše jeho nejbližší okolí. Ať už je ale impulzem ke změně cokoliv, vždy kontroluji, jestli tato případná změna klientovi prospěje. Pokud by mu měla více uškodit než prospět, doporučím jiný postup nebo jiný cíl a jiný způsob práce na klientově životní situaci.